KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme STACRYPT E-TİCARET BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ (Stacrypt) ile stacrypt.io internet adresinden (Site) sunduğu hizmetleri kullanmak amacıyla Site’ye üye olan gerçek kişi/kişiler (Kullanıcı) arasında düzenlenmiştir. Her iki taraf birlikte (Taraflar) olarak anılacaktır. Sözleşmenin Site’yi kullanım koşulları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR
2.1. Stacrypt

STACRYPT E-TİCARET BİLİŞİM LTD.ŞTİ.
MERKEZ MH. HASAT SK. No:52/1
KAMARA OFFIES PLAZA
ŞİŞLİ – İSTANBUL

2.2. Kriptopara

Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kriptopara denir. Kriptoparalar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Kriptoparalar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blokzinciri (Blockchain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (*)

2.3. Kripto Para Cüzdanı
Kullanıcıların hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve tekrarlanmayan, sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto para çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır.

2.4. Kullanıcı
Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden yararlanan gerçek kişi

2.5. Site
stacrypt.io alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Stacrypt’e ait mobil işletim sistemleri üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, Site’ye üye olurken Sözleşme’nin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Gerçek kişi olan kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türk yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi olan kullanıcı adına hesap oluşturan gerçek kişi, temsil ettiği tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkilisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya ve/veya temsil ettiği tüzel kişiliğe aittir. Stacrypt, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Stacrypt sorumlu olmayacaktır.

3.3. Stacrypt hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) STACRYPT E-TİCARET BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ (Stacrypt)’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen Stacrypt’e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.4. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Stacrypt kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kriptopara varlıkları bu durumdan etkilenmez.

3.5. Kullanıcı, bu aracı platformdan faydalanmak için Stacrypt tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan eder. Stacrypt bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu halde kullanıcı Stacrypt’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6. Kullanıcı, iş bu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve sitede öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7. Site’nin, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Stacrypt yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, Stacrypt hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, Stacrypt, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.

3.9. Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Stacrypt’in hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Stacrypt’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Stacrypt’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Stacrypt’i bu sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.11. Kullanıcı, başta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Stacrypt sorumlu tutulamaz.

3.12. Site üzerinden Kriptoparalar ile işlem yapmadan önce gerekli araştırmayı ve risk analizini yapmak, Kullanıcılar’ın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcılar, bu hususta Stacrypt’in sadece Kriptopara almak ve satmak isteyen Kullanıcılar’ı bir araya getiren bir platform sağlama hizmeti veren konumunda olduğunu, bu bahisle Site’de gerçekleşen işlemlere dair Stacrypt’in herhangi bir sorumluluğunun bulunamayacağının bilincindedir.

3.13. Kullanıcı, Site’yi kullanması veya Kullanıcı Hesabı üzerinden işlem yapması neticesinde doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan bizzat kendisi sorumludur. Stacrypt’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde, Kullanıcı, Stacrypt’i (yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Stacrypt’ bünyesinde görev alan hiçbir tüzel ve gerçek kişiyi) herhangi bir surette hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. Kullanıcı, Site’de işlem yapabilmek için gerekli olan ödemeleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Stracyrpt Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı ile işlem yapmasını engelleyebilecektir.

3.15. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

3.16. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının siteyi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

3.17. Stacrypt reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik kartı ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

3.18. Stacrypt bir kriptopara alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kriptopara birimlerini alır veya satarlar. Stacrypt bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları Stacrypt belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Stacrypt sorumlu tutulamaz.

3.19. Kullanıcı, gerçekleştireceği tüm işlemler için kimlik ve gerekirse adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve istendiği takdirde adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Stacrypt Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uygunluk amacıyla talep edilmekte olup, talep edilmesi ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde yetkili makamlarca ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Stacrypt, bu haller dışında Kullanıcı’ya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı’nın, kimlik ve adres bilgilerini paylaşmaması veya geç paylaşması nedeniyle doğacak zararlardan Stacrypt sorumlu tutulmayacaktır.

3.20. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Stacrypt, (Kullanıcı’nın yanlış, eksik veya hatalı bilgi vermesi, aynı Kullanıcı’ya ait birden fazla Kullanıcı Hesabı’nın var olduğunun tespit edilmesi vb. aykırı davranışların varlığı halinde) işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme ve Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Hesabı’nı/Hesapları’nı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Stacrypt’in bu hakkını kullanması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat kendisi sorumlu olduğunu ve Stacrypt’i hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ancak Kullanıcı’nın Kripto Para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve Kullanıcı’nın varsa Kripto Para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde Kullanıcı’ya iade edilir.

3.21. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Stacrypt’in herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, Kullanıcı bu ücretleri derhal tazmin edecektir. Kullanıcı, Stacrypt’in ilk bildirimi üzerine ilgili tutarı Stacrypt’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22. Stacrypt, Site’ye üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Stacrypt, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken SMS tabanlı çift aşamalı doğrulama ile üyelik kaydı yapacağını, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni göstereceğini beyan eder. Kullanıcı’ya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı Site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanacaktır. Stacrypt tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına rağmen Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Stacrypt servislerinin kullanılması halinde Kullanıcı, Stacrypt’in sorumlu olmadığını, Stacrypt’ten herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını, Stacrypt’in hukuki veya cezai sorumluluğunu doğuracak işlemde/talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23. Stacrypt, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Stacrypt, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

3.24. Stacrypt, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini süratle yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin yasalarda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Stacrypt sorumlu olmayacaktır.

3.25. Stacrypt para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu metinleri, okuduğunu, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

3.26. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Stacrypt’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

3.27. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Stacrypt’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Stacrypt’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

3.28. Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kriptopara ile ilgili BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

3.29. Stacrypt, benzer kripto para alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Stacrypt’i sorumlu tutamazlar.

3.30. Stacrypt, kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. Stacrypt bu değerlendirmeyi durumsal olarak belirlemekte olup kullanıcının risk değerlendirmesine göre yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir. Stacrypt’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle kullanıcı tarafından Stacrypt’e karşı herhangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı peşinen bu haklarından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

3.31. Kullanıcı’nın, işbu madde altındaki hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni niteliğinde olup aykırı davranışlardan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Stacrypt’in ilk talebi üzerine işbu maddeye aykırılık teşkil eden eylemi sonlandıracağını ve Stacrypt’in tüm zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜCRETLENDİRME
4.1. Stacrypt’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler ve aracılık faaliyetleri karşılığında alacağı ücrete ilişkin ayrıntılar Site’de yer alan Ücretler bölümünde ilan edilmektedir. Bu sayfada yer alan tarifeler, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
4.2. Stacrypt, alış ve satış işlemlerinde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Bu oran TRY üzerinden olabileceği gibi işleme konu Kripto Para üzerinden de gerçekleştirilebilir. Stacrypt’in hangi işlemlerde TRY kuru üzerinden hangi işlemlerde işleme konu Kripto Para üzerinden komisyon alacağı hususu Ücretler alanında yer almaktadır.
4.3. Stacrypt, Ücretler alanında yer alan unsurlar üzerinde Kullanıcı’nın onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı olup ilgili sayfa üzerinde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Kullanıcı’yı bağlayacaktır.
4.4. Site üzerinden yapılan Kripto Para transferleri işlem ücretlerine tabi olup bu ücretler geri alınamaz, iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı Stacrypt’i sorumlu tutmayacağını ve hizmete ilişkin Stacrypt’e yaptığı ödemenin iadesini istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SORUMSUZLUK BEYANI
5.1. stacrypt.io Site’si üzerinde sunulan her tür içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Stacrypt tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Stacrypt hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.2. Stacrypt, KENDİSİ TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERİN KULLANICI YOLUYLA HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ TARAFINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARLA İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, PERFORMANS, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE D HİL OLMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜLÜ OLSUN, HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ VERMEZ. TÜM İÇERİKLER KULLANICIYA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. STACRYPT, İÇERİKLERİN KULLANILMASINDAN DOĞABİLECEK K R KAYIPLARINDAN YA DA MENFİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. STACRYPT TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERDE, HERHANGİ BİR KİŞİYE / KURUMA / ŞİRKETE / MARKAYA YAPILAN ATIF, BU KİŞİLERİN / KURUMLARIN / ŞİRKETLERİN / MARKALARIN PİYASA DEĞERLERİNE, ÇEŞİTLİ KRİTERLERDEKİ SIRALAMALARINA, MARKA DEĞERLERİNE ETKİ YAPACAK VEYA HİSSE SENETLERİNİN SATIN ALINMASINA, SATILMASINA VEYA ELDE TUTULMASINA YÖNELİK BİR TAVSİYE DEĞİLDİR.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
6.1. Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
7.1.Stacrypt bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

8. YÜRÜRLÜK VE KABUL
8.1. Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi Stacrypt tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

8.2. Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site’yi ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Stacrypt sorumlu tutulamaz.

(*) Sermaye piyasası kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporundan alınmıştır.

Comments are closed.